Fonların tutar, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy değeri, portföy dağılımı ve birim fiyat bilgilerine günlük ve konsolide olarak görüntüleyebilirsiniz.

Fon ve Tarih Bazında Günlük Bilgiler (TEFAS)

Yatırım Fonlarına İlişkin 1999 Yılı Öncesi Temel Bilgiler (excel dosyaları)