Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber" (Rehber) Kurul'un i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiştir.

Rehber i-SPK.37.2 (23.09.2014 tarih ve 28/953 s.k.) sayılı ve İ-SPK.37.3 (14.05.2015 tarih ve 12/619 s.k.) sayılı İlke Kararları ile güncellenerek Kurul'un internet sayfasında yayımlanmıştır.

Rehber'e ulaşmak için tıklayınız.