Borsa uyuşmazlıkları ile ilgili bilgilere https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uyusmazliklar,

Borsa dışı uyuşmazlıklarla ilgili bilgilere ise https://www.tspb.org.tr/tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/ adresli internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.