Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kayıtlı sermaye tavanını artırmak amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmak isteyen ortaklığın yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Başvuru Dilekçesi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Başvuru Formu