Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusunda bulunacak ortaklığın yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bedelsiz sermaye artırımı başvuru dilekçesi
Bedelsiz sermaye artırımı başvuru formu
Pay İhraç Belgesi