Girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması başvurusunda bulunacak ortaklığın yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Halka arz başvuru dilekçesi
Halka arz başvuru formu
İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu