Kuruluş/dönüşümü müteakip 6 ay içerisinde girişim sermayesi yatırım ortaklığının faaliyet şartlarının tesis edildiğine ilişkin beyan ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgelerin doldurarak Kurul'a iletilmesi gerekmektedir.

Faaliyet şartının sağlandığına ilişkin beyan
Faaliyet şartlarının tesisi bildirim formu