Menkul kıymetler yatırım ortaklığının sermaye artırımı nedeniyle artırılan sermaye tutarını temsil eden hisse senetlerini Kurul kaydına aldırmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi

FORM MKYO-3/SAKAY: Menkul kıymetler yatırım ortaklığı sermaye artırımı halka arz başvuru formu

İzahname ve Sirküler