Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurmak isteyen kurucu ortakların/dönüşüm başvurusunda bulunacak şirketi temsile yetkili kişilerin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Kuruluş Başvuru Dilekçesi
Dönüşüm Başvuru Dilekçesi
Kuruluş / Dönüşüm Başvuru Formu
Standart Esas Sözleşme - Halka Arz
Standart Esas Sözleşme - Nitelikli Yatırımcıya Satış