Menkul kıymetler yatırım ortaklığı kurmak isteyen kurucu ortakların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi
FORM MKYO-1/KUR: Menkul kıymetler yatırım ortaklığı kuruluş başvuru formu
Standart esas sözleşme