Listeye Alınma

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Kurul tarafından listeye alınmasını isteyen kuruluş yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kurulumuza yapılan başvuruların ilgili Tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgeler ile Kurulumuz internet sitesinde ilan edilen formları içermemesi nedeniyle, Kurulumuz ile başvuru sahibi kurumlar arasında ilave yazışmalar yapılmakta, bu durum da başvuruların sonuçlanma sürecini uzatmaktadır.

Bu kapsamda, gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından Kurulumuza yapılacak başvuruların zamanında sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurulumuzca yapılacak inceleme süreci de dikkate alınarak, söz konusu başvuruların Kurulumuz internet sitesinde yer alan güncellenmiş başvuru formları ve ekleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi, belge ve formlarda eksikliklerin bulunması ya da belirlenen formatlara uygun olmaması halinde, yapılan başvurular Kurulumuzca işleme alınmayacağı hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Başvuru dilekçesi
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu listeye alınma başvuru formu ve ekleri
Başvuru Belgeleri Arasında Yer Alacak Beyanlar