Yatırım Fonu Katılma Payı ve Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Payı Pazarlama ve Dağıtımı Sözleşmesi
Yatırım Fonu Kurucuları ile İmzalanacak Yatırım Fonu Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımı Sözleşmesi
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'ndaki Aktif Pazarlama Anlaşmalarında Yer Alacak Asgari Unsurlar