Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerini Kurul kaydına aldırmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurula başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi

FORM GYO-2/KAY: Gayrimenkul yatırım ortaklığı ilk halka arz başvuru formu

İzahname ve Sirküler

 

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerini Kurul kaydına aldırarak halka arz etmek/nitelikli yatırımcıya satmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurula başvuruda bulunması gerekmektedir.

İlk halka arz başvuru dilekçesi

Nitelikli yatırımcıya satış başvuru dilekçesi

FORM GYO-2/KAY Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı ilk halka arz/nitelikli yatırımcıya satış başvuru formu

İzahname ve Sirküler