Portföy yönetim şirketinin sermayelerini artırmak amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sermaye Artırımı Dilekçesi
Sermaye Artırımı Başvuru Formu