Portföy yönetim şirketi kurmak isteyen kurucu ortakların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kuruluş Dilekçesi
Kuruluş Başvuru Formu
Esas Sözleşme