Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmak isteyen kurucu ortakların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kuruluş başvuru dilekçesi

Dönüşüm başvuru dilekçesi

FORM GYO-1/KUR: Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş başvuru formu

Standart esas sözleşme

 

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmak isteyen kurucu ortakların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kuruluş başvuru dilekçesi

Dönüşüm başvuru dilekçesi

FORM GYO-1/KUR Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş/dönüşüm başvuru formu

Standart esas sözleşme