Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları İle İlgili Tebliğler
        Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)

NOT: Diğer tebliğler için bkz. Sermaye Piyasası Mevzuatı.