Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları İle İlgili Tebliğler
        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)

NOT: Diğer tebliğler için bkz. Sermaye Piyasası Mevzuatı.