Menkul Kıymet Yatırım Fonları İle İlgili Tebliğler
        Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
        Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)
 

NOT: Diğer tebliğler için bkz. Sermaye Piyasası Mevzuatı