KAYF Portföye Alınma Beyan Formu
KAYF Portföye Alınma Başvuru Dilekçesi
KAYF Tasfiyeye İlişkin Beyan Formu
KAYF Tasfiyeye İlişkin Dilekçe

Garanti Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar