Pay devri başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Pay Devri Dilekçesi
Pay Devri Başvuru Formu