Girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarının nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusunda bulunacak ortaklığın yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir..

Nitelikli yatırımcıya satış başvuru dilekçesi
Nitelikli yatırımcıya satış başvuru formu
Nitelikli yatırımcıya satış pay ihraç belgesi