Halka arz /nitelikli yatırımcıya satış öncesinde yapılacak bedelli sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusunda bulunacak ortaklıkların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sermaye Artırımı Başvuru Dilekçesi
Halka arz/nitelikli yatırımcıya satış öncesi bedelli sermaye artırımı başvuru formu
Pay İhraç Belgesi