Başlık Duyuru Tarihi
Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 20.09.2022   [yeni]
Tebliğ Değişikliği Basın Duyurusu 07.04.2022  
Basın Duyurusu 08.02.2022  
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu 26.01.2022  
Basın Duyurusu 16.10.2021  
Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.B) ile İlgili Açıklama 30.05.2020  
“Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10.01.2020  
Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) Hakkında Duyuru 05.01.2018  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 07.09.2016  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 23.06.2016  
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile İlgili Yapılan Düzenleme Hakkında Basın Duyurusu 14.01.2016  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 27.11.2015  
Borçlanma Araçları Tebliği'nde ve Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları 27.11.2015  
SPK Tebliğ Çevirileri 18.09.2015  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.05.2015  
Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 22.01.2015  
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 12.11.2014  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ Taslakları Hakkında Duyuru 11.04.2014  
Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Basın Duyurusu 23.01.2014  
Kar Payı Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Pay Alım Teklifi Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 21.01.2014  
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 09.01.2014  
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 03.01.2014  
Geri Alınan Paylar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 03.01.2014  
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 03.01.2014  
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 02.01.2014  
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 02.01.2014  
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ 31.12.2013  
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği 31.12.2013  
Birleşme ve Bölünme Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 28.12.2013  
Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 27.12.2013  
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 25.12.2013  
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 24.12.2013  
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği 24.12.2013  
Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) 17.12.2013  
Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 12.12.2013  
Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri ve Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri Tebliğ Taslakları 15.11.2013  
Özel Fon Yönetmeliğine İlişkin Basın Duyurusu 09.11.2013  
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.10.2013  
Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 10.09.2013  
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler 29.08.2013  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 29.08.2013  
II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 12.07.2013  
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu 11.07.2013  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.07.2013  
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Basın Duyurusu 05.07.2013  
Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ve Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 02.07.2013  
Seri: X, No: 28 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 28.06.2013  
II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" 28.06.2013  
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013  
II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 14.06.2013  
Kira Sertifikaları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013  
Borçlanma Araçları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013  
Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu 08.03.2013  
Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.02.2013  
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.12.2012  
Yatırım Fonlarına İlikin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir. 24.11.2012