Kurulumuzca üniversite öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen SPK Eğitim Semineri'nin 7 Şubat  2022 tarihinde başlayan 2022 Kış Dönemi tamamlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci yüz yüze eğitimlerimize davet edilirken, yüz yüze katılamayan öğrencilere de çevrimiçi eğitim imkanı sağlanmıştır. Ankara ve İstanbul’da konferans salonlarımız ve çevrimiçi olarak , 7-11 Şubat ve 14-18 Şubat olmak üzere iki ayrı tarih diliminde gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde, kurul uzmanlarınca SPK'nın tanıtımının yanı sıra sermaye piyasasına ilişkin kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgi ve örnek olay uygulamalarına yer verilmiştir.

Seminere Türkiye'deki 98 farklı üniversiteden öğrenciler katılırken, seminer sonunda 131’i yüz yüze ve 436’sı çevrimiçi olmak üzere toplam 567 öğrenciye "SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi" verilmiştir. SPK, sermaye piyasalarının tanınırlığı ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarına, gelecek dönemlerde de periyodik olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.