Sermaye Piyasası Kurulu Personel Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylar, sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını https://sinav.spk.gov.tr başvuru adresinden öğrenebilecek olup, sözlü sınava katılacakların en geç 11 Mart 2022 Cuma akşamı saat 18:00’e kadar söz konusu adresteki mülakat formlarını doldurmaları gerekmektedir.
Adayların hangi gün, saat ve yerde sözlü sınava girecekleri ayrıca duyurulacaktır.
E-Mail: sinavyardim@spk.gov.tr