Bilindiği üzere 7222 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen “Proje Finansmanı, Proje Finansman Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymet” başlıklı maddede, proje finansmanı ve proje finansmanı fonu ile projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı” hazırlanmıştır.

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı ile;
  • Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
  • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
  • Fonun işleyişine,
  • Projelerin gecikmesi veya gerçekleşmemesi durumlarına,
  • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar 14.08.2020 tarihine kadar Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini  e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğ Taslağına erişmek için tıklayınız.