Varlık kiralama şirketi kuruluşu amacıyla Kurulumuza gerçekleştirilecek başvurularda, Kurulumuzun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin 4 numaralı ekinin birinci maddesi gereği hazırlanması gereken başvuru formunun şablonu Kurulumuz internet sitesinde (spk.gov.tr) ilan edilmiştir.

Söz konusu şablona  Başvuru Formları ve Karar Örnekleri sayfasından erişilmesi mümkündür.