ARACI KURUM ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ SATIŞ İLANI
 
Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından bir adet aracı kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
İsteklilerin, YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinde Duyurular sayfasında yer alan Teklif Formu’nu kullanarak 22 Temmuz 2019 – 23 Ağustos 2019 tarihleri
arasında YTM’ye başvurmaları ve teklif ettikleri bedelin %3'ünü nakden teklif süresinin bitimini takip eden 2 işgünü içinde geçici teminat bedeli olarak
TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 IBAN nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
Sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici teminat bedelleri teklif sahiplerine iade edilecektir.
İhaleye katılacak olanların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan, aracı kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
İhale ve Devir Sürecine İlişkin Esaslar ile Teklif Formu’na YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinin Duyurular sayfasından ulaşılabilir.
 
Başvuru için;
Adres:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No:156
06530 ANKARA
Tel: 0312 292 90 45
Fax: 0312 292 90 46
E-posta: destek@ytm.gov.tr