6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak kaydıyla ihraç değeri üzerinden; yatırım fonları ve değişken sermayeli yatırım ortaklarından ise üçer aylık dönemlerin son iş günü itibariyle net varlık değerleri üzerinden Kurul ücreti ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca emeklilik yatırım fonlarından üçer aylık dönemlerin son iş günü itibariyle net varlık değerleri üzerinden Kurul kayda alma ücreti tahsil edilmektedir. Ücrete tabi işlemlere ilişkin ücretlerin hesaplanmasında ikincil düzenlemeler ve varsa ilgili işlem özelinde bu ücretin hesaplanmasını etkileyecek Kurul kararları dikkate alınmaktadır. Buna göre, ilgili düzenlemeler ve başvuruları sonuçlandıran Kurulumuz Daireleri bazında tahsil edilecek Kurul ücretlerinin yatırılacağı banka hesap adları ve IBAN numaraları aşağıdaki tabloda yer almakta olup önceki dönemlerde kullanılan hesap numaraları iptal edilmiştir. 02.01.2018 tarihinden itibaren Kurulumuza yatırılacak ücretler için aşağıda yer alan hesap numaralarının kullanılması gerekmektedir.
 
  Hesap Adı IBAN No
1 5495109 - 6512 - SPK - OFD PAY VE BENZERI MENKUL KIYMETLER TR190001002533054951096512
2 5495109 - 6513 - SPK - OFD BORÇLANMA ARAÇLARI TR890001002533054951096513
3 5495109 - 6514 - SPK - OFD DIĞER SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI TR620001002533054951096514
5 5495109 - 6516 - SPK - KYD FON ÜCRETLERİ TR080001002533054951096516
6 5495109 - 6517 - SPK - KYD ORTAKLIK ÜCRETLERİ TR780001002533054951096517

Kamuoyuna duyurulur.