Chicago Merkez Bankası ve Visa Inc. işbirliği ile gerçekleştirilen “Finansal Eğitime Eşit Erişimin Geliştirilmesi” konulu “2017 yılı Finansal Okuryazarlık Zirvesi” 12 Nisan 2017 tarihinde Chicago/ABD’de gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu zirvenin “Finansal Eğitime Eşit Erişim Sağlanmasında Özgün Küresel Güçlükler (Unique Global Challenges in Providing Equal Access to Financial Education)” konulu paneline Kurulumuz Başkan Yardımcısı Sayın Emre ÖNYURT konuşmacı olarak katılmıştır.

Adı geçen zirvede finansal eğitime erişimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın yöntemleri ile teknolojik yeniliklerin bu yöntemlerdeki yerine ilişkin ülke uygulamaları kapsamlı olarak tartışılmıştır.

Söz konusu panelde Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen finansal eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler uluslararası katılımcılar ile paylaşılmış, Kurulumuzun Başbakanlık tarafından koordinatör olarak görevlendirildiği Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi başta olmak üzere finansal eğitime erişimde eşitliği ön plana çıkaran eğitim yöntemlerimiz katılımcılarla paylaşılmıştır.

2017 yılı Finansal Okuryazarlık Zirvesi’ne ilişkin bilgilere https://www.finlitsummit.org/ internet adresli web sitesinden ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.