III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Tebliğ) 23.06.2016 tarihli ve 29751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen yenilikler aşağıda özetle açıklanmaktadır.                                                         
  • Altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarının %80’lik tür kontrolü kapsamında yer alabilmesini teminen “Kıymetli madenler şemsiye fonu” tanımı genişletilmiştir.
  • “Hisse senedi yoğun fon” kontrolünün “fon toplam değeri” yerine “fon portföy değeri” esas alınarak yapılmasını teminen anılan hisse senedi yoğun fon tanımı değiştirilmiş, ayrıca anılan fonların serbest şemsiye fona bağlı olarak da ihraç edilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Unvanında “döviz” ibaresi yer alan fonlar tarafından pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden pay alım satımının gerçekleşebilmesine imkan tanıyan hüküm Tebliğ’e eklenmiş, ayrıca anılan fonların yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilmelerine imkan sağlanmıştır.
  • Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yoğunlaşma sınırı artırılmıştır.
  • Fonlar tarafından yurtiçi organize para piyasalarında işlem yapılmasına imkan tanınmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.