Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee – GEM) üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda 2016 – 2018 dönemi için IOSCO Yönetim Kurulu (IOSCO Board) üyeliğine seçilmiştir.

IOSCO, menkul kıymetler piyasalarının düzenlenmesi ve denetimi alanında uluslararası standartlar belirlemekte olup, dünya çapında bu alanda yetkili 125 kuruluş örgütün üyesidir. IOSCO bünyesinde özellikle gelişmekte olan piyasaların etkinliğini artırıcı ilkelerin oluşturulması ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlayan GEM’in mevcut durumda 86 üyesi bulunmaktadır. IOSCO Yönetim Kurulu ise gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesinin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki oluşumdur.

IOSCO’ya 1988 yılında üye olan Sermaye Piyasası Kurulu, IOSCO bünyesinde komite ve çalışma grubu çalışmalarına aktif olarak iştirak ederek sermaye piyasaları alanında uluslararası politika oluşumuna katkıda bulunmaktadır. IOSCO Yönetim Kurulu üyeliği, sermaye piyasaları alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım ve katkı sağlama imkânı vermesi bakımından önem taşımaktadır.

İlk defa 2014 – 2016 dönemi için IOSCO Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Kurulumuz, 2016-2018 dönemi için yapılan oylamada aday ülkeler arasında en çok oy alarak 2 yıllık dönem için yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

125 ülkenin üyesi bulunduğu IOSCO’da Yönetim kurulu üyeliğine seçilmemiz; Ülkemiz ve Kurulumuza olan güvenin ve çalışmalara etkin katılımımızın, ayrıca sermaye piyasalarımızın küresel piyasalarla entegrasyonunun bir sonucu olup, yeni dönemde de gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bakış açısının çalışmalara yansıtılması, bu bakış açısının etkin temsili ve ülkemiz sermaye piyasası düzenleme ve uygulamalarının küresel standartlara ulaştırılması ve küresel standartların belirlenmesine öncülük etmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Ülkemiz ve küresel sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.