Bilindiği üzere, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) üyelerine vermekte olduğu finansal bilgi paylaşımı hizmetini Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulmuş olan Risk Merkezinin tek hizmet sağlayıcısı olarak yürütmekte olup KKB ile Kurulumuz arasında imzalanan üyelik sözleşmesi çerçevesinde KKB’ye ait olan Findeks Finansal Hizmet Platformu’na (FİNDEKS) Kurulumuzca üye olunmuştur.

Söz konusu üyelik kapsamında, Kurulumuza sermaye piyasası araçlarının ihracı amacıyla yapılan başvurularda, ilgili gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen Risk ve Çek raporlarının temin süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi ve standardizasyonun sağlanması, ayrıca Kurulumuz nezdindeki ihraç başvuru süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, işbu duyuru tarihinden itibaren Kurulumuza yapılacak ihraç başvurularında, Kurulumuzca talep edilecek Risk ve Çek Raporları’na FİNDEKS üzerinden doğrudan erişim sağlanabilmesi için ilgili kişilerce FİNDEKS üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmekte olup, FİNDEKS üzerinden temin edilmeyen Risk ve Çek Raporları Kurulumuzca kabul edilmeyecektir.

Üyelik işlemleri sırasında ilgili kişilerce, Kurulumuzun Risk ve Çek Raporu taleplerine sistem üzerinden otomatik olarak onay verilerek görüntüleme yapılabilmesi amacıyla Kurulumuz adına “muvafakat” tanımlanması gerekmektedir. Bu suretle rapor temin süreci kısalacak ve Kurulumuza yapılacak başvurular daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.

Üyelik işlemleri sırasında ilgili kişilerce Kurulumuza herhangi bir muvafakat tanımlanmaması halinde Kurulumuza yapılacak başvuru sonrasında ilgili kişilerin onayı alınarak FİNDEKS Risk ve Çek Raporları’na erişilecektir.

Yukarıda yer verilen hususlar mevcut durum itibariyle FİNDEKS üyesi olan kişiler açısından da geçerlidir.

FİNDEKS üyelik işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere FİNDEKS’in internet sitesi veya çağrı merkezi (https://www.findeks.com veya 444 4 552) aracılığıyla ulaşılabilir.   
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.