Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Brunei Para Otoritesi (AMBD) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve AMBD Direktörü Awang Yusof bin Hj Abd Rahman tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borsa İstanbul ile birlikte İstanbul’da ev sahipliğini yapmakta olduğu ISEDAK Forum toplantıları ve Konferans programı sırasında imzalanan mutabakat, iki ülke arasında bilgi alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu mutabakat ile iki kurumun iletişim kanalları, karşılıklı mutabakat ve düzenleyici ve teknik bilginin değişimini içeren bir mekanizma oluşturulmuş olup, mutabakat önümüzdeki dönem somut işbirliği imkânları ve karşılıklı diyalogun geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

SPK Başkanı Dr. Ertaş imza töreninde yaptığı konuşmada kurum olarak dış ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ülkeler arası işbirliklerini artırdıklarını, Brunei ile ikili bir işbirliği platformu oluşturmaktan kurum olarak memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca Sn. Ertaş, Brunei ile imzaladıkları bu mutabakatın bu yönde yapılmış 35. mutabakat olduğunu vurgulayarak işbirliklerinin artarak süreceğini ifade etti.

Kamuoyuna duyurulur.