Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı faaliyetleri kapsamında; Kurulumuz tarafından Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Borsa İstanbul işbirliği ile 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da (The Marmara Taksim Oteli) “Uzun Dönemli Yatırımların Finansmanı İçin İslami Finansı Harekete Geçirme” (Mobilizing Islamic Finance for Long-Term Investment Financing) konulu konferans gerçekleştirilmektedir.

Öncelikli olarak enerji, ulaşım gibi temel altyapı sektörleri ve şirketlerin uzun vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasında, önemli bir gelişim gösteren İslami finansal araçlardan yararlanma imkânlarının ele alındığı konferansta, hem mevcut ihtiyaçlar hem de çözüm önerileri ele alınmaktadır.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ konferansın açılış konuşmasında, Amerika, Euro Bölgesi ve Çin başta olmak üzere global ekonomiye ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel ekonomik verileri özetledi.

Ertaş, küresel ölçekte alt yapı yatırımlarının son yıllarda azalmasına karşın Türkiye’nin 3. Havaalanı, İstanbul-İzmir Oto yolu, Nükleer santraller, İstanbul-Ankara-Sivas-Kars gibi çok büyük ölçekli alt yapı yatırımlarını başlattığına, bu tür yatırımların da büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti.

Son dönemde global düzeyde yüksek borçluluk oranları ve yeni Basel kuralları ile uzun vadeli yatırımların finansmanında banka finansmanın rolünün azalacağını öngören Ertaş, önümüzdeki dönemde uzun vadeli finansmanda hem sermaye piyasalarının hem de İslami finansal araçların önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Her bir alt yapı yatırımının milyar dolarlık finansman ihtiyacını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ertaş, bu tür yatırımların sadece bankacılık sektörü kaynakları ile finanse edilmesinin güç olduğunu, bu kaynaklara ek olarak sermaye piyasası araçları ve İslami finansal ürünlerin birlikte kullanılması gerektiğini vurguladı.

2012 yılının son gününde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve devamında yapılan 75 ikincil düzenleme ile Türkiye sermaye piyasası mevzuatının artık alt yapı yatırımlarının finansmanında kullanılabilecek uluslararası uygulamalarda örnekleri olan tüm İslami finansal ürünlere ve sermaye piyasası araç ve kurumlarına sahip olduğunu belirten Ertaş, yatırım kuruluşlarını bu araçları kullanmaya davet etti.

Ertaş konuşmasının son bölümünde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu sonrasında ülkemiz sermaye piyasası mevzuatına kazandırılan altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının uzun vadeli yatırımların finansmanındaki rolünü anlattı ve uzun vadede istikrarlı bir büyüme için bu tip araçların kullanılmasının önemini vurguladı.