İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "4’üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu" 19 Kasım 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, İstanbul The Marmara Taksim Hotel’de düzenleniyor. Forum; Bangladeş, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Maldivler, Pakistan, Filistin, Sudan, Tunus ve Türkiye’den yetkili otoritelerin temsilcileri ile birlikte Arap Sermaye Piyasası Düzenleyici Otoriteleri Birliği ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu’nun katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu, 25 ve 26’ncı İSEDAK Genel Kurul toplantılarındaki çağrılar doğrultusunda, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı"nda kurulmuştur. Forum kurulduğundan bu yana, Forum sekretaryası ve başkanlığı SPK tarafından yürütülmektedir. Forum’un temel amacı; İslam ülkelerinde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının gelişimi ve muhtemel işbirliği alanlarında üye ülke otoriteleri arasında görüş ve düşüncelerin paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Bu yıl Forum toplantısının yapılacağı İstanbul The Marmara Hotel’de, 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu, Dünya Bankası ve Borsa İstanbul işbirliği ile gerçekleşecek Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanında İslami Finansın Kullanılması (Mobilizing Islamic Finance for Long-Term Investment Financing) konulu Konferansın yanı sıra 19 Kasım 2015 tarihinde Borsa İstanbul ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle “İkinci Uluslararası İslam Finansı ve İktisadı”  Konferansı düzenlenmektedir.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu Direktörü Selçuk KOÇ’un açılış konuşmaları ile başlayacak Forum’da, öncelikle, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Sekreteryası olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan  “Comcec Üye Ülkeleri için Gayrimenkul Değerler Borsası İnsiyatifi” konulu rapor üye ülke otoritelerine sunularak tartışmaya açılacaktır. Ayrıca “Finansal Okuryazarlık”, “İslami Finans” ve “Piyasa Gelişimi” forum çalışma gruplarının geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyet ve hazırladıkları raporlar sunulacaktır.

Bu yıl düzenlenen Forum toplantısında; söz konusu alanlardaki çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları özetleyen sunuşlar Türkiye, İran, Malezya ve Pakistan delegeleri tarafından yapılmakta ve ayrıca üyeler arasındaki işbirliği imkânları ele alınmaktadır.

“İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu”na ve toplantıya ilişkin bilgilere  http://www.comceccmr.org/  uzantılı internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.