Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. Derece kadrolu 30 adete kadar "Uzman Yardımcısı" , 5 adete kadar "Uzman Hukukçu Yardımcısı" kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. Sınav için gazete ilanı, başvuru formu ve sınav broşürüne ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.