6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan ve 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kurulumuzun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nde tezgahüstü türev işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle ilgili hükümlerde, ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılması amacıyla taslaklar hazırlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslakları için tıklayınız.