Sermaye piyasalarımızın işleyişine önemli değişiklikler getiren Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun 2012 yılı sonunda yürürlüğe girmesinin ardından, ikincil düzenlemelerde buna bağlı değişiklikler yapılmış ve ilgili düzenlemelerin İngilizceye tercümesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

Bu suretle özellikle küresel yatırımcıları ve kurumları ilgilendiren toplam 39 Tebliğin İngilizceye tercümesi tamamlanarak Kurulumuz Web sitesinde yayımlanmıştır. Çevirisi tamamlanan Tebliğlerin listesi aşağıda yer almakta olup, Tebliğ çevirilerine CMB Communiqués (New) linkinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 1. VII-128.1     Pay Tebliği
 2. II-19.1         Kâr Payı Tebliği
 3. III-59.1        Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği
 4. III - 58.1      Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği
 5. VII-128.4     Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği
 6. II-31.1         Borçlanma Araçları Tebliği
 7. VII-128.2     Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği
 8. III-61.1        Kira Sertifikaları Tebliği
 9. VII-128.3     Varantlar ve Yatırım Kuruluşları Sertifikaları Tebliği
 10. II - 16.1       Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği
 11. II-22.1         Geri Alınan Paylar Tebliği
 12. II-18.1         Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği
 13. II-5.1           İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği
 14. II-5.2           Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
 15. II-17.1         Kurumsal Yönetim Tebliği
 16. II-15.2         Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği
 17. II-15.1         Özel Durumlar Tebliği 
 18. II-26.1         Pay Alım Teklifi Tebliği
 19. II-23-2         Birleşme ve Bölünme Tebliği
 20. VII-128.6     Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği
 21. II-30.1         Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği
 22. II - 23.1       Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği
 23. III-37.1        Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 24. III-39.1        Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği
 25. III-55.1        Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 
 26. III-56.1        Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
 27. III-52.1        Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 28. III-52.3        Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 29. III-52.4        Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 30. III-52.2        Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 31. II-14.2         Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
 32. III-48.3        Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 33. III-48.1        Gayrimenkul Yatırım Ortalıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 34. VII-128.5     Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 35. II-14.1         Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
 36. V.101.1       Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği
 37. VI-1.104.1   Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği
 38. V-2.102.1    Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği
 39. VI-103.1      Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara  Ödemeleri Hakkında Tebliğ