30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan ve 23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun  II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği’nde, uygulanmada karşılaşılan soruların açıklığa kavuşturulması amacıyla  değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda;

  • Şirketlerde yönetim kontrolü değişikliğine neden olacak hususlar ve sonuçları değerlendirilerek pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller belirlenmiştir.
  • Zorunlu pay alım teklifi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan konulara açıklık getirilmiştir.
  • Gönüllü pay alım teklifi kapsamına ve fiyatına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 

Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 26.12.2014 tarihine kadar payalim@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız.