Elektronik Genel Kurul Sistemi’nin gelişmiş ve gelişmekte olan 18 ülkeye satış ve pazarlanması konularında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve NASDAQ OMX arasında ön anlaşma imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, sermaye piyasalarında 6362 sayılı Kanun ile başlayan yeni dönemde Türkiye’nin uyguladığı politikalar ve projeler ile önemli bir marka haline geldiğini, Dünya’nın birçok ülkesinde model olarak alındığını belirtti. Dr. Ertaş söz konusu anlaşmanın İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olması hedefi yolunda önemli bir adım olduğuna işaret ederek, bu hedefi sermaye piyasasındaki tüm kurumların birlikte gerçekleştireceklerini; bunun için dünden çok çalışılması, rakiplerin önüne taşıyacak projelerin üretilmesi ve tüm paydaşların bu örnekte olduğu gibi Küresel Finans Merkezi vizyonunu paylaşması ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yakup Ergincan; bu tarz uluslararası işbirliği anlaşmalarının ve ürettiğimiz finansal yazılımların yurtdışına satışının İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi hedefine ulaşmada doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından oldukça anlamlı olduğunu, imzalanan anlaşmanın sermaye piyasalarımız, bilişim sektörümüz ve yazılım üretim ve ihracat kapasitemiz açısından da çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ergincan, “Bugün, Türkiye’nin finansal yazılım ihracı açısından önemli bir gün. Tüm bileşenleri ve yazılımı MKK tarafından geliştirilen, uluslararası ve ulusal birçok ödül alan ve şu anda dünyadaki en iyi elektronik genel kurul sistemi olan e-GKS’nin 18 ülkeye satışı konusunda dünyanın büyük teknoloji şirketlerinden NASDAQ OMX şirketiyle anlaşmış bulunuyoruz. Anlaşma temel olarak, e-GKS’nin 18 ülkede pazarlanması, satışı ve satış sonrası sunulacak hizmetlerde MKK ve NASDAQ OMX’in işbirliğini ve birlikte hareket etmesini kapsıyor. Doğrudan ve bu tarz stratejik ortaklıklarla e-GKS’nin her kıtada en az bir ülkede kullanılması hedefiyle çıktığımız bu yolda, gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkede e-GKS kullanılmaya başlanacak. Böylelikle, e-GKS, MKK Ar&Ge Merkezi’nde üretilen ve yurtdışına ihraç edilen ilk yazılım olacak. Kapsama dahil olan ülkeleri, ayrıntıları ve satışı yapılacak ilk ülkeyi birkaç ay içinde imzalayacağımız sözleşme sonrası NASDAQ OMX’le birlikte kamuoyuyla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  
e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi:

“e-GKS:Elektronik Genel Kurul Sistemi”, şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapmalarına, temsilci tayin edip oy talimatı vermelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izlemelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak göndermelerine, oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanmalarına ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak almalarına olanak sağlıyor. Dünyada genel kurullara elektronik yöntemlerle katılıma ilişkin çeşitli uygulamalar olmakla birlikte, genel kurul süreçlerinin hem ihraççılar, hem aracı kurumlar hem de pay sahipleri tarafından baştan sona yerine getirilebildiği başka bir sistem daha bulunmuyor. e-GKS uluslararası standartlar ile Avrupa Birliği Direktiflerine uygun ve dünyadaki örneklerinin de ötesinde bir sistem. e-GKS ile, dünyada ilk defa sınır ötesi oy kullanmanın önündeki tüm engeller ortadan kaldırıldı. e-GKS, aralarında Financial Times'ın da yer aldığı yabancı medyada ve uluslararası inceleme ve raporlarda örnek gösteriliyor.

Tüm bileşenleri ve yazılımı MKK tarafından tamamlanan e-GKS; TÜBİTAK tarafından Ar&Ge desteği aldı. Ayrıca, “Best Use Of Online Services (Çevrimiçi Hizmetlerin En İyi Kullanımı)” kategorisinde Uluslararası “Financial Sector Technology Awards” Yarışmasında ve Türkiye Bilişim Derneği'nin “Bilişim 2013 Hizmet Ödülü” kapsamında “Yenilikçi Uygulama” kategorisinde Birincilik Ödülleri kazandı. e-GKS son olarak 2014 International Data Corporation, Türkiye CIO Zirvesi'nde “En İyi İnovasyon” ve  “En İyi Maliyet Verimliliği” Projesi dallarında ödüle layık görüldü.