Kurulumuzca borçlanma aracı ihraç başvurularının değerlendirilmesinde sürecin hızlandırılması ve başvurulara ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla, yurtiçinde halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hazırlanan ihraç belgesine onay verilmesi amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurularda, başvuru dosyası ile birlikte “Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu” nun da Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Söz konusu form için tıklayınız.