Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Uygulama Esasları’nın 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca fon kurucuları ve fon dağıtım kuruluşları arasında yatırım fonlarının katılma paylarının aktif pazarlanması amacıyla özel anlaşmalar imzalanabilecektir.
 
Bu kapsamda, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda aktif pazarlama amacıyla fon kurucuları ve fon dağıtım kuruluşları arasında imzalanacak özel anlaşmalarda yer alması gereken asgari unsurlar Kurulumuzun 17.07.2014 tarih ve 22/728 sayılı kararıyla belirlenmiştir.
 
Söz konusu sözleşmenin asgari unsurlarına buraya tıklayarak ulaşılabilir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.