6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak 2014 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları”, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile piyasa katılımcılarından gelen görüşler çerçevesinde, tarife grupları gözden geçirilmiş ve ücretler enflasyon oranı dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2014 yılı “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” için tıklayınız.