İlk kez 2011-2012 döneminde düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “7 Bölge 7 Üniversite Sertifikalı Eğitim Seminerleri” 2013-2014 akademik yılında da devam edecektir.

Finansal eğitim-tanıtım çalışmaları kapsamında, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri hakkında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen seminerlerde, sermaye piyasaları ile ilgili detaylı ve uygulamalı bilgiler aktarılmaktadır. Geçen dönemlerde olduğu gibi, seminere katılan tüm öğrencilere sertifika verilecek, katılımcılar arasından seçilecek 1 öğrenciye SPK’da eğitim semineri, 1 öğrenciye Borsa İstanbul’da eğitim/staj yapma imkanı tanınacak ve 2 öğrenciye de TSPAKB’nin yürütmekte olduğu lisanslama sınavına hazırlık ve mesleki gelişim eğitimlerinden birine ücretsiz katılım hakkı hediye edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nden eğitimcilerin vereceği 3 tam gün süren sertifikalı eğitim seminerlerinin ilki, 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi’nde yapılmıştır. Programa 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde Trakya Üniversitesi ve 6-8 Kasım 2013 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile devam edilmiştir. Program kapsamındaki üniversitelerle iş birliği içerisinde hazırlanan takvim çerçevesinde 2014 yılı Mayıs ayı sonuna kadar diğer dört üniversitede seminerlere devam edilecektir.

“7 Bölge 7 Üniversite” eğitim semineri projesi kapsamında, 2013-2014 döneminde yer alan üniversiteler ve seminer tarihleri aşağıdaki gibidir:

23-25 Ekim 2013 Celal Bayar Üniversitesi
30 Ekim-1 Kasım 2013 Trakya Üniversitesi
6-8 Kasım 2013 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
4-6 Aralık 2013 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
11-13 Aralık 2013 Gaziantep Üniversitesi
26-28 Mart 2014 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
21-23 Mayıs 2014 Kafkas Üniversitesi
   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.