Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkmenistan Maliye Bakanlığıarasında, Türkmenistan’da sermaye piyasasının geliştirilmesi için işbirliğine temel teşkil etmek amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün 29-31 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a yaptığı ziyaret sırasında, Kurulumuz Başkanı Sn. Vahdettin ERTAŞ ve Türkmenistan Maliye Bakanı Sn. Dovletgeldi SADYKOV tarafından bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

SPK ve Türkmenistan Maliye Bakanlığı arasında oluşturulacak olan bu işbirliği kapsamında, Türkmenistan’da sermaye piyasası ve borsaların kurulması için teknik destek ve eğitim çalışmaları yapılması planlanmaktadır.İmzalanan Mutabakat Zabtı, Türkmenistan’da birikimlerin değerlendirileceği bir sermaye piyasası ve borsa oluşturulmasına destek olacak, karşılıklı görüş alış verişi ve işbirliği imkânlarını artıracak ve ülkemizin İstanbul’u 2023 yılına kadar önce bölgesel sonra da dünyanın ilk on finans merkezinden birisi yapma hedefinin gerçekleşmesi için önemli bir adım olacaktır.

Söz konusu işbirliği çalışmasının Kurulumuzunuluslararası etkinliğine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.İmzalanan söz konusu belge, Kurulumuzca imzalanan 32’nci ikili Mutabakat Zabtıdır.