Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve Kurul üyeleri 29-30 Nisan 2013 tarihlerinde Erzurum'da temaslarda bulundu. İlk olarak, 29 Nisan 2013 saat 12.00'de Erzurum Valisi Sabahattin ÖZTÜRK'ü makamında ziyaret eden heyet, burada kentteki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, ayrıca SPK olarak yeni Kanun ve düzenlemelere, yatırımcıları korumaya yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet burada Rektör Prof. Dr. Muammer YAYLALI ve Prof. Dr. Hikmet KOÇAK'la görüşmelerde bulundu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Türkiye'de Sermaye Piyasaları" konulu bir konferans veren Dr. Vahdettin ERTAŞ, dünyada ve ülkemizde son on yılda sermaye piyasalarında yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Türkiye'nin son 10 yılda dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü ancak sermaye piyasalarındaki büyümenin arzu edilen düzeyde olmadığını, bunun için de 2012 yılının son gününde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile birlikte 2013 yılı başından itibaren sermaye piyasalarını yeniden yapılandırdıklarını belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun temel misyonunun yatırımcıların güvenle yatırım yapacakları bir ortamı tesis etmek ve şirketlere alternatif finansman kaynakları sunmak olduğuna dikkat çeken Ertaş, katılımcıları sermaye piyasalarını daha yakından izlemeye davet etti.

30 Nisan 2013 tarihinde de Erzurum temaslarını sürdüren heyet, Ankara'daki Genel Merkez veya İstanbul Temsilciliği'nde yapılan Kurul Haftalık Toplantısı'nı bir ilk olarak, Erzurum'da gerçekleştirdi. Kurul toplantısının bitmesinin ardından saat 12.30'da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü YÜCELİK'i ziyaret eden ve birlikte öğle yemeği yiyen heyet, burada Erzurum'lu sanayici ve iş adamları ile "Halka Arz ve Şirketlerimiz" konulu toplantıya katıldı. SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ burada yaptığı konuşmada, şirketleri sermaye piyasası araçlarını kullanmaya davet etti ve artık dünyada iş yapma tarzının değiştiğini, lokal düşünüp küresel üretmenin yanında firma yapılarının da küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru yöneldiğini bunun için de şirketlerin daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ertaş, global ölçekte firma olmanın yolunun sermaye piyasalarından geçtiğini, bu piyasada her firmanın ihtiyacına uygun finansman kaynakları bulmanın mümkün olduğunu, yatırımcılarının hak ve hukukuna saygı gösteren herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Küresel krizden fazlasıyla etkilenen hem devletlerin hem de şirketlerin aşırı borçluluklarına dikkat çeken Ertaş, geleceğe güvenle bakmanın ve rekabet avantajı sağlamanın yolunun güçlü bir öz kaynakla faaliyet göstermek olduğunu, bunun ilacının da halka açılma olduğunu ifade etti.

Sermaye piyasalarının dürüst ve şeffaf bir şekilde çalışmasına gayret ettiklerini söyleyen ERTAŞ, şu anda Kurul kaydında 598 şirket olduğunu, bunlardan 408'inin Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü, bu sayının her geçen gün arttığını, borsanın yatırımcılar için dikkatli izlenmesi ve bilinçli hareket edilmesi gereken bir yatırım alternatifi olduğunu söyledi.

Şirketlerin finansman sağlamada sermaye piyasalarını da mutlaka değerlendirmesi gerektiğini ifade eden ERTAŞ, 1986-2012 yılları arasında hisse senedi ihracı yoluyla şirketlere 67 milyar $'lık kaynak sağladıklarını, sermaye piyasalarının reel sektörün büyümesinin finansmanında banka kredilerine ciddi bir alternatif olduğunu söyledi.

Konferans sonrasındaki soru-cevap ve plaket takdimi sonrasında temaslarını sona erdiren heyet akşam saatlerinde kentten ayrıldı.