6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak 2013 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları”, 09/03/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile esas olarak, gayrimenkul değerleme sektörünün rekabetçi yapısının korunması ve gayrimenkul değerleme hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.