6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum kapsamında hazırlanan İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Kurulumuzun internet sitesinde yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ Taslağı ile ilgili görüşlerin otuz gün içerisinde ofdizahname@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağına ulaşmak için tıklayınız.